WPŁYW FLUORESCENCJI NA JAKOŚĆ OSZLIFOWANYCH DIAMENTÓW

Jasne, niebieskie diamenty są tak naprawdę bezbarwnymi (potocznie nazywanymi białymi) diamentami z niebieska fluorescencją.

 

Fluorescencja  – jeden z rodzajów luminescencji (zjawisko zimnego świecenia) – zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę. Zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10−8 s. Gdy czas zaniku jest znacznie dłuższy, to zjawisko jest uznawane za fosforescencję. (Wikipedia)

badanie diamentu na obecność fluorescencji w naszym labolatorium

Fluorescencja jest emisją światła przez substancje, która pochłonęła światło lub inne promieniowanie elektromagnetyczne. Jest to forma luminescencji. W większości przypadków, emitowane światło ma wyższe długości fal, a zatem mniejszą energię niż zaabsorbowane promieniowanie. Jednakże, gdy wchłaniane promieniowanie elektromagnetyczne jest intensywne, możliwe jest, aby jeden elektron wchłoną dwa fotony; ta absorpcja dwóch fotonów może doprowadzić do emisji promieniowania mającego krótsze długości fal niz. wchłonięte promieniowanie. Emitowane promieniowanie może mięć ta sama długość fal co wchłonięte promieniowanie zwane “fluorescencja rezonansu”. Najbardziej znane przykłady fluorescencji występują gdy wchłonięte promieniowanie jest w obszarze UV widma absorpcyjnego, a wiec niewidoczne dla ludzkiego oka a emitowane światło jest w zakresie widzialnym.” (Wikipedia)

 

W branży diamentowej bierzemy fluorescencję pod uwagę ponieważ może mieć ona wpływ na wygląd a tym samym wartość kamienia. Jak bardzo – jest to zależne od wielkości diamentu, jego koloru, jasności, kształtu i stopnia lub siły fluorescencji. Laboratoria klasyfikują fluorescencje od braku, słabej do średniej, mocnej i bardzo mocnej – w zależności od instytutu. Stopnie fluorescencji często sa podawane wraz z kolorem, np.: mocny niebieski, średnia pomarańczowa.

 

Ponadto, kamienie które fluoryzują czasami mają wygląd oleistych – dają efekt oleju rozlanego na wodzie albo sprawiają wrażenie mętnych lub mlecznych. Im bardziej wyraźny i widoczne jest to zjawisko, tym mniej wartości posiada sam kamień. W oszlifowanych diamentach łatwo to zauważyć. Fluorescencja jest wymieniona w certyfikacie diamentu G.I.A. (Amerykański Instytut Gemmologiczny) lub certyfikacie z innego laboratorium. W przypadku nieoszlifowanych diamentów fluorescencja jest często niedostrzegalna lub jest trudna do zauważenia gołym okiem. Jednakże, przy użyciu długich lub krótkich fal ultrafioletu staje sie łatwo widoczna i tym samym siła fluorescencji może być dokładnie oszacowana.

 

W branży nieoszlifowanych diamentów, tylko kilka instytucji kupujących i sprzedających surowiec diamentowy posiada prawdziwie rzetelną wiedzę na temat fluorescencji. Doświadczony kupiec lub sprzedawca może wykorzystać fluorescencje lub jej brak jako argument do wynegocjowania lepszej ceny.

 

Interesujące jest też to, że obecność fluorescencji nie zawsze determinuje wartość kamienia. Diamentom w kolorach od  I do K fluorescencja może nadać bielszy lub biało-niebieski wygład – tym samym jeśli kamień nie jest mleczny lub oleisty to fluorescencja wpłynie na jego wyższą cenę.

 

Fluorescencja nie zawsze jest widoczna. Widzieliśmy kamienie o bardzo silnej fluorescencji, które wyglądały świetnie zarówno w świetle dziennym jak i sztucznym – bez mlecznego czy oleistego efektu. Diamenty, które fluoryzują były kiedyś nazywane “niebiesko-białymi” diamentami. Dopiero w latach 1990, kiedy Japończycy rozpoczęli na szeroką skalę zakup wysokiej jakości diamentów, fluorescencja zaczęła być baczniej brana pod uwagę.

 

Jeśli sprzedajesz czy kupujesz oszlifowane diamenty, fluorescencja musi zostać uwzględniona w ich wycenie. Jeśli nie rozumiesz lub nie masz doświadczenia w obliczaniu wpływu fluorescencji na wartość kamienia i chcesz sprzedać lub kupić diamenty powinieneś skorzystać z usług gemmologa posiadającego wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.

 

na podstawie: roughdiamondgemologist.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Connect with Facebook


× 3 = osiemnaście