JAK DIAMENTY KAMELEONY ZMIENIAJĄ SWÓJ KOLOR

Kameleony należą do najbardziej niezwykłych zwierząt znanych człowiekowi. Posiadły zdolność zmiany koloru swojej skóry a następnie powrotu do jej pierwotnej barwy. W królestwie minerałów również spotykane są zmieniające kolor kamienie. Diamenty typu kameleon sa dobrze znane, ale niezwykle rzadkie na rynku. Oczywiście, one również zawdzięczają swoją nazwę możliwość zmiany koloru. Podczas gdy zmiana koloru zwierząt jest ograniczona do ich skóry, diamenty typu kameleon wykazują także zmiany wewnątrz ich struktury.

Diament Kameleon Z certyfikatem Instytutu IGI z naszej kolekcji

Większość diamentów typu kameleon sa stosunkowo mała. Jednak w roku 2007 HRD Research – Departament Naukowy Wysokiej Rady Diamentów w Antwerpii, miał możliwość przebadania dużego (4.89 karata) o owalnym kształcie, kamienia tego rodzaju. Diament pochodził z Mbuji Mayi w Demokratycznej Republice Kongo.

Diamenty Kameleony w świetle dziennym

W swoim “normalnym” stanie diament ten ma kolor szaro-zielony do szaro-oliwkowego. Ale gdy kamień trzymany jest w ciemności przez dłuższy czas lub gdy podgrzać go do umiarkowanej temperatury np. do 300 stopni Celcjusza, zmienia kolor na intensywnie żółty!!

 

Poza podziwianiem tej niezwyklej zmiany koloru, celem naukowców jest poznanie mechanizmów, które ja wywołują. Kolor w diamentach jest spowodowany defektem struktury krystalicznej na poziomie skali atomowej. Najczęstszym sposobem na zbadanie tych defektów struktury krystalicznej jest spektroskopia: analiza interakcji światła (promieniowania elektromagnetycznego) z diamentem. Może to być światło widzialne, podczerwień (IR, z większą długością fal) lub ultrafioletowe (UV z krótszą lub dłuższą długością fal). 

Spektroskopia absorpcyjna IR jest podstawą pomiaru do badania stopnia defektu struktury krystalicznej diamentu. Z badań struktury absorpcji podczerwieni jaką wykazywał testowany kamień można było wywnioskować, że ten diament kameleon jest typu IaA. Oznacza to, że kamień zawiera zgrupowane zanieczyszczenia azotu, przede wszystkim w postaci A, co oznacza grupę dwóch atomów. Ponadto, można zauważyć niektóre ostre linie absorpcji przy 4496, 3107, 2786 i 1405 cm -1 wskazujące na obecność kompleksów wodoru w kamieniu. Tego rodzaju defekty struktury krystalicznej występują w kamieniach typu kameleon ale również występują w “normalnych” diamentach.

Kolejnym standartowym pomiarem tego typu kamieni jest ekspozycja w temperaturze pokojowej   do widzialnego spektrum transmisji UV.

Ten typ widma został juz wcześniej zaobserwowany wśród diamentów typu kameleon jak i również wśród diamentów tak zwanych “kanarków”, które nie wykazywały efektu kameleona. Obydwa typy kamieni mogą być relatywnie łatwo zidentyfikowane: wykazują żółta fluorescencje naświetlane długimi falami UV, około 365nm, i czerwoną fluorescencję w niebieskim podświetleniu, o długości fali około 450nm. Właściwość ta jest typowa dla kamieni typu kameleon i może być użyta tylko jako pierwszy test do ich wstępnego rozpoznania.

Z dokładnej analizy diamentu wynikało, że dystrybucja koloru w kamieniu jest bardzo nierównomierna. Oprócz stref z szarawym kolorem (zmieniającym się na żółty), można było zaobserwować bardziej bezbarwne strefy. Było to doskonale widoczne podczas obserwacji kamienia przy pomocy urządzenia DiamondView TM.

Z badania tego wynikało jasno, że  można rozróżnić dwa rożne typy stref fluorescencyjnych – te z żółto-zielona fluorescencja i te z niebieską fluorescencją. Z badania mikroskopowego kamienia, wynika, że żółto-zielona fluorescencja odpowiada za strefę “kameleona”, a niebieska fluorescencja odpowiada bardziej bezbarwnym częściom kamienia.

W celu zbadania tych rożnych stref w sposób jeszcze bardziej szczegółowy, diament kameleon został egzaminowany za pomocą indukowanego lasera UV spektroskopią fotoluminescencyjną. Można było zauważyć, że obszary zielonej fluorescencji charakteryzują sie  szerokim pasmem emisji przy 550nm. Jest to związane z zanieczyszczeniami niklu występującymi w kamieniu: można zaobserwować typowe linie przy np. 489, 496.6 i 523.1nm. Obszary niebieskiej fluorescencji charakteryzują sie dodatkowa silną emisją N3 (zgrupowane zanieczyszczenia azotu).

Diamenty Kameleony naświetlone krótkimi falami UV

Można stwierdzić, ze prezentowany kamień jest ciekawym i dosyć dużym diamentem typu kameleon. Zmiana koloru od szaro-zielonego lub szarawo-oliwkowego do intensywnie żółtego jest związana z obecnością zanieczyszczeń wodoru i niklu w sieci krystalicznej. Jednak fizyczne mechanizmy odpowiedzialne za ten efekt nie są jeszcze znane.

 

Aby wstępnie zidentyfikować diament typu kameleon należy najpierw zbadać jego fluorescencję długimi falami UV i niebieskim światłem o długości fal 450 nm.

 

Brak jednolitości tych kamieni jest niezwykły dlatego też obserwowanie zachowania typu „kameleon”, które czasami potrafi być bardzo wyraziste i widoczne w kamieniu – może być bardzo interesujące.

Na podstawie artukułu udostępnionego nam przez Dr. Jef Van Royen’a jego autorstwa opublikowanego w „Antwerp Factes”

EFEKT KAMELEONA – ZMIANA KOLORU ZACHODZĄCA W RÓŻOWYCH DIAMENTACH SPOWODOWANA NAŚWIETLANIEM ULTRAFIOLETEM

Na ten moment, naturalne różowe diamenty należą do najbardziej wartościowych ze wszystkich kamieni szlachetnych.

Podczas międzynarodowych aukcji słynhych domów aukcyjnych takich jak Christie’s czy Sotheby’s różowe diamenty obok intensywnie niebieskich regularnie osiągają ceny setek tysięcy dolarów za karat. A różowe diamenty oprócz tego, że osiągają najwyzsze ceny to należą do najbardziej pożądanych.  Słynne aukcje australijskiej kopalni Argyle różowych diamentów nazywane „Pink Tenders” odgrywają znaczącą rolę na światowym rynku kolorowych diamentów. Kopalnia ta corocznie dostarcza ograniczoną liczbę kamieni o zdumiewających i zachwycających oraz wyjątkowo unikalnych kolorach od purpurowo-różowego do brązowo różowego.

Bardzo rzadko wydobywane są także kamienie o purpurowo-czerwonym kolorze.

Do dziś do końca nie wiadomo co dokładnie wywołuję różowy kolor w diamentach. Generalnie zakłada się, iż jest on wywołany zjawiskiem nazywanym deformacją plastyczną struktury krystalicznej diamentu, którym poddany jest kamień przez potężne siły natury głęboko pod powierzchną ziemi.

Ta deformacja kryształu może być widoczna przy użyciu dwóch filtrów do polaryzacji krzyżowej.

Na tym zdjęciu dokładnie widać, że kolor różowy jest skoncentrowany w kilku obszarach kamienia.

Na tym zdjęciu widać deformację struktury krystalicznej dzięki użyciu filtrów polaryzacji krzyżowej – zbieżność pomiędzy zonalnością koloru i rozłożeniem wzorca zniekształceń jest oczywista.

 Porównanie obydwu powyższych fotografii ujawnia bliską relację pomiędzy strefowym występowaniem (zonalnością) koloru a deformacją sieci krystalicznej.

Podobna relacja pomiędzy kolorem a deformacją plastyczną może być również widoczna w brązowych diamentach które są podstawowym produktem kopalni Argyle.

Różowe diamenty posiadają niezwykłe właściwości, które nie są powszechnie znane. Kiedy kamienie te naświetlane są silnym światłem ultrafioletowym, zmienia się ich kolor – odcień różowy powoli zamienia się w brązowy.

Efekt ten ilustrują poniższe zdjęcia – różowe diamenty z Argyle pokazane są przed i po naświetleniu silnym krótkofalowym światłem UV.

Na zdjęciach widać, że kolor przeszedł znacznie w brąz po naświetleniu. Ważne jest to aby wziąć pod uwagę, iż zdjęcia zrobione były w identycznych warunkach oświetlenia i otoczenia.

Kiedy źródło światła UV zostało wyłączone, kamienie powoli powróciły do swojego oryginalnego różowego koloru, a po odpowiednio długim okresie kolor ten uzyskał wyjściowy naturalny odcień i barwę całkowicie.

Zmiana koloru wywołana w australijskich różowych diamentach – kolor w normalnym, dziennym świetle

Zmiana koloru wywołana w australijskich różowych diamentach – po 15 minutach naświetlania krótkofalowym UV (254 nm) diamenty zmieniły barwę na brązową

Zmiana koloru była przebadana w laboratorium Wysokiej Rady Diamentów w Antwerpii.

Cecha zmiany kolory pod wpływem promieniowania UV jest bez watpienia spowodowana przez elektroniczną strukturę defektów kryształu – zonalości stref koloru – które sa podłożem pochodzenia różowego koloru w diamentach.

Efekt zmiany koloru jest bardziej widoczny przy krótkofalowym napromieniowaniu UV niż przy długofalowym.

Szybkość i intensywność zmiana koloru jest różni się w przypadku każdego kamienia.

W niektórych przypadkach zmiana koloru może być nawet spowodowana przez normalne oświetlenie – różowy diament zmienia wtedy barwę na brązową kiedy jest wyeksponowany na światło dzienne – natomiast,  jeśli przechowywany w ciemnym pomieszczeniu – na przykład sejfie, wraca do różowego – podobnie jak w przypadku „standartowych” oliwkowych diamentów kameleonów.

I termin ten, czyli: diament kameleon – jest potocznie używany i znany od jakiegoś czasu na rynku diamentowym. Kamienie te są wyjątkowe i niezmiernie rzadkie – jako okazy, które zmieniają kolor w zależności od oświetlenia. Czas jaki poszczególny kamień potrzebuje aby powrócić do oryginalnego koloru także różni się w przypadku każdego z nich. Proces ten może być przyśpieszony przez stopniowe i delikatne podgrzewanie w temperaturze około 250 stopni Celcjusza.

W przypadku standartowego certyfikowania pochodzenia koloru diamentu, oceniana jest zarówno fluorescencja w długo i krótko-falowym promieniowaniu UV.

W świetle powyższych faktów ewentualnego wpływu promieniowania ulltarfioletowego na barwę kamienia laboratorium Wysokiej Rady Diamentów w Antwerpii (HRD Antwerp) determinuje kolor i jego pochodzenie przed testami na fluorescencję w obecności promieniowania UV.

 

w opraciu o rozmowy i materiały udostępnione przez J.V Royen

Różowe Diamenty Z Argyle

MARKA ARGYLE PINK DIAMONDS

Argyle Pink Diamonds współpracuje z Rio Tinto Diamonds.

Rio Tinto Diamonds jest częścią Rio Tinto Group – jedną z wiodących na świecie firm wydobywczych. Należą do niej kopalnia Argyle w Australii, kopalnia Diavik w Kanadzie oraz kopalnia Murowa w Zimbabwe. To w kopalni diamentów Argyle w zachodniej Australii produkuje sie około 20% światowej dostawy diamentów. Chociaż mały procent z nich jest różowy to reprezentuje on większość różowych diamentów wydobywanych na świecie.

surowy różowy diament

O ROŻOWYCH DIAMENTACH Z ARGYLE

Półtorej miliarda lat temu siły natury nagrodziły ziemie wschodniego regionu Kimberley w zachodniej Australii różowymi diamentami. Dokładna historia ich powstania do dziś pozostaje zagadką.

Diamenty zostały odkryte w tym regionie w październiku 1979 roku kiedy to geolog zauważył diament osadzony w mrowisku. Rio Tinto wybudowało w tym rejonie kopalnie w 1985 roku. Na około 20 milionów karatów nieoszlifowanych diamentów produkowanych rocznie mniej niz. 0.1% jest różowych.

czerwone diamenty choć rzadko też są wydobywane w kopalni Argyle

O KOPALNI DIAMENTÓW ARGYLE, KTÓRA NALEŻY DO RIO TINTO

Kopalnia diamentów Argyle, którą należy do Rio Tinto jest w 100% własnością Australijską. Jest to jedyna kopalnia, która dostarcza konsekwentnie rzadkie różowe diamenty. Oprócz białych diamentów dostarcza również diamenty w kolorze szampana i koniaku.

Znajduje się w odległym wschodnim rejonie Kimberley w zachodniej Australii – obszarze bogatym w surowce ale odizolowanym i niesamowicie pięknym.

Kopalnia diamentów Argyle znajduje sie 2.500 km od Perth – stolicy zachodniej Australii.

Kopalnia Argyle ma dwa kilometry długości i jeden kilometr szerokości.

Rio Tinto jest założycielem i członkiem Responsible Jewellery Council. Rada ta zapewnia światowe podejście przestrzegając etycznych, społecznych i środowiskowych kwestii, które promują zaufanie konsumentów w przemysł diamentów i złota.

różowy Pink Graff wyceniany na milony dolarów

 PIERWSZE DNI GÓRNICTWA

 Diamenty zostały odkryte w Australii w 1850 roku. Minęło ponad sto lat zanim zaczęto ich poszukiwać i wydobywać je na przemysłową skalę. Szukanie diamentów na odizolowanych terenach północno-zachodniej Australii było zadaniem ówczesnych pionierów.

Minęło siedem lat nadziei, rozpaczy, radości i frustracji zanim geolodzy podczas którego przeczesali region Kimberley – obszar wielkości Teksasu.

RZADKI CUD NATURY

 Różowe diamenty z Argyle są niezwykle rzadkie. W miarę upływu czasu różowe diamenty z Argyle stają się coraz bardziej cenne z uwagi na tą cechę.

Nie do końca wiadomo dlaczego różowe diamenty maja właśnie tą barwę. Uważa się, że kolor jest otrzymywany w wyniku nadzwyczajnej presji pod powierzchnia Ziemi nazywanej deformacją plastyczną. Gdy ciśnienie wypycha diament bliżej powierzchni, ich struktura zmienia się, załamuje światło i wytwarza właśnie różowy kolor.

Mało kto wie, że w kopalni Argyle wydobywa się również okazjonalnie fioletowe i niebieskie diamenty. Bardzo rzadko natura ofiaruje nam dar w postaci fioletowych diamentów. Zawierają one pierwiastki śladowe takie jak wodór, azot i nikiel, które też wpływają na ich kolor. Ta kompilacja ciśnienia i dodanych elementów czyni je wyjątkowymi i odróżnia od  niebieskich diamentów z innych części świata.

Rzeczywiste pochodzenie koloru diamentów z Argyle pozostaje tajemnicą. Sto mil w gląb Ziemi można znaleźć skarb jakim są różowe diamenty. Jest to tak niezwykłe, że nic nie równa się ich kolorowi i blasku. Są dużo więcej warte od białych diamentów.

13 karatowy różowy diament z kopalni Rio Tinto

 Chociaż kopalnia Argyle dostarcza około 90% światowej ilości różowych diamentów to całoroczna produkcja kamieni mieści sie w dłoni. Rzadkie fioletowe diamenty ledwo wypełniłyby łyżeczkę.

Są one wysoko cenione przez kolekcjonerów i poszukiwane przez inwestorów, jubilerów i ich klientów oraz znane osoby. Są cenione przez wszystkich, którzy je posiadają – za ich unikalne pochodzenie, wrodzone piękno i rzadkość.

Niektóre różowe diamenty z Argyle nie docierają do jubilerów. Są kupowane przez kolekcjonerów i przechowywane jako dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

UNIKALNE DZIEDZICTWO

 Ziemia we wschodnim regionie Kimberly w Zachodniej Australii jest piękna, bogata i wyjątkowa. Jest to obszar bogaty w dziedzictwo natury, które przyciąga w głęboki i tajemniczy sposób. Niesamowity krajobraz jest tak samo rzadki jak różowe diamenty których dostarcza. Zapierający dech w piersiach obszar z brunatno-żółtym terenem i niesamowicie niebieskim niebem jest miejscem narodzin najrzadszych diamentów.

Region ten jest błogosławiony legendą i jest domem dla Aborygenów.

różowy diament pośród innych diamentów

LEGENDA O POWSTANIU KOPALNI ARGYLE

 Według ludzi Gidga i Miriuwung kopalnia Argyle powstała kiedy grupa kobiet chciała złowić barramundi. Ryba jednak uciekła.

Wieżą oni, iż rożne kolory diamentów z Argyle odpowiadają rożnym częścią barramundi – różowe diamenty są jej sercem.

pierścionek z różowym diamentem dostepny w naszym sklepie na www.diamondsforyou.pl

Oto legenda opowiadana przez ludzi Gidga i Miriuwung:

„Grupa starszych kobiet polowała na barramundi. Ryba wpłynęła do jaskini w pobliżu obszaru nazywanego teraz Szczeliną Barramundi. Kobiety zastawiły sieci w jaskini aby złowić rybę. Ryba zdała sobie sprawę, ze jest uwieziona w płytkiej, mętnej wodzie u wejścia jaskini. Próbuje więc uciec płynąc w druga stronę, w stronę Nunbung. Ale nie może znaleźć wyjścia wiec powraca do wejścia jaskini gdzie kobiety czekaja na nią zastawiając sieci. Barramundi płynie ku nim i skacze ponad nimi pozostawiając je w płytkiej wodzie. Łuski ryby zamieniają sie w kolorowe diamenty. Ryba przeskakuje szczelinę w skale i ładuje w głębokiej, jasnej wodzie Kowinji. Kiedy nurkuje zamienia sie w biały kamień. Trzy kobiety próbują odnaleźć rybę i zamieniają sie również w kamień – na zawsze stają się częścią krajobrazu. Do dziś można zobaczyć trzy kamienie w strumieniu. Wedle ludzi Gidga nie można tam dziś znaleźć barramundi ze względu na obecność Ngarranggami – świętej barramundi.

różowy surowy diament z rosyjskich kopalni – dla odmiany

 Rio Tinto jest największym na świecie producentem naturalnie kolorowych diamentów. Jest też jedynym konsekwentnym producentem rzadkich różowych diamentów.

Ale udział w rynku z pewnością nie jest jedyną miarą wartości. Coraz częściej potencjalni klienci chcą wiedzieć że oferowane produkty są pozyskiwane uczciwie, że warunki pracy oferowane pracownikom są humanitarne, że środowisko naturalne jest szanowane, że uznawane i respektowane są społeczności lokalne.

Od jakiegoś czasu, Rio Tinto dominuje w przemyśle biżuterii diamentowej. Buduje lepsze praktyki zarządzania, środowiskowe i społeczne. Rio Tinto zostało uznane za lidera w sektorze zasobów  w zrównoważonej polityce rozwoju i praktyki.

 

WSPÓLNOTA I ŚRODOWISKO

 Jednym z kluczowych priorytetów Rio Tinto jest pomóc zbudować silniejszą i silniejszą gospodarkę we wschodnim regionie Kimberley – niezależną od działań kopalni. W tym celu spółka rozpoczęła programy szkoleniowe w kwestii zatrudnienia i rozwoju przeznaczone dla rdzennej ludności – w celu poprawy ich umiejętności i zwiększeniu ilości samowystarczalnych przedsiębiorstw. Lokalna współpraca ma polepszyć programy zdrowotne i edukacje w obszarach potrzebujących. Dla rdzennych ziemian tego regionu opiera sie to na umowie podpisanej z Argyle w 2005 roku. Określa ona korzyści finansowe których mogą oczekiwać na czas trwania kopalni. Dwa razy w roku Argyle wypłaca sumę dwom fundacjom (Kilkayi i Gelganyem). Suma ta jest zależna od zarobków kopalni.

Zarząd Kilkayi kieruje większość swoich funduszy  do grupy rodzin, które następnie użyją ich do programów rozwojowych wspólnoty. Znacząca cześć funduszy Gelganyem jest przeznaczona do przechowania do czasu zamknięcia kopalni Argyle. W ten sposób tutejsza ludność będzie mogła wspierać programy wspólnoty w sposób ciągły.

pink diamond – nasz ulubiony

BEZ KONFLIKTU

 Argyle tak jak inni producenci diamentów Rio Tinto jest w stanie zapewnić integralność swoich diamentów – od kopalni do sprzedaży. Klienci mogą być pewni ze różowe diamenty Argyle nie są związane  z gorsza jakością pracy czy praktyk środowiskowych. Po prostu, klienci rynku diamentowego oczekują etyki biznesowej tak jak i przeciętny konsument.

ZAKUP ROŻOWYCH DIAMENTÓW

różowe diamenty – obiekty pożądania


 
Różowe diamenty z Argyle są wyjątkowo „żywe” i maja niezwykły kolor – zwłaszcza przez porównanie do innych diamentów – od najjaśnieszego różowego po tak rzadki czerwony kolor.

Dobrze wiadomo, że klienci kupujący „tradycyjny” diament, w dużym stopniu kierują się kryteriami 4C (kolor, jasność, szlif i karat). Odnosi się to także do różowych diamentów – choć w dużo mniejszym stopniu, tu przede wszystkim kładzie się nacisk na kolor – intensywność i rzadkość koloru decyduje o wartości diamentu.

Klasyfikacja kolorów różowych diamentów z Argyle opiera sie na trzech ważnych cechach: Barwa – jako dominująca cecha koloru; Nasycenie – intensywność barwy, która rozciąga sie od jasnej po nasyconą i najmocniejszą jaskrawą; Ton – ilość światła i cienia w diamencie.

Ostatecznie „przeciętny” różowy diament niekoniecznie jest duży – w rzeczywistości tylko niewielki procent ma ponad jeden karat. Im większa jasność i intensywność koloru tym kamień jest rzadszy i droższy.

Każdy różowy diament z Argyle mający 0.15 karata lub więcej jest laserowo oznaczany numerem seryjnym. Jest również certyfikowany co gwarantuje jego pochodzenie i gwarantuje, iż klient kupił cos wyjątkowo rzadkiego.

Zaleca się aby każdy różowy diament posiadał certyfikat ktoregoś z Instytutów Gemmologicznych.

własność: http://www.argylepinkdiamonds.com.au


 
KLASYFIKACJA DIAMENTÓW Z ARGYLE

Różowe diamenty z Argyle są tak unikalne, że specjalnie dla nich został opracowany dedykowany im system klasyfikacji. Ten system klasyfikuje każdy kamień wedle koloru. Kolory klasyfikuje się od czerwonego do różowego,  różowo-fioletowego do różano-różowego, szampańsko-różowego i fioletowego.

Różano-różowy był znany wcześniej jako brązowo-różowy, jednak słowo ROSE  (po anigielsku: różany) oferuje bardziej wizualny i romantyczny opis barwy związanej z tą kategorią koloru; stąd zmiana nazwy.

Każdy różowy diament z Argyle tej w stu procentach naturalny i nigdy nie był zmieniany / poprawiany / modyfikowany w jakikolwiek sposób. Przekształceniem nieoszlifowanego kamienia w oszlifowany diament zajmują się rzemieślnicy z Argyle.

Różowy dziament Steinmetz o wadze prawie 60 karatów

KLASYFIKACJA AMERYKANSKIEGO INSTYTUTU GEMOLOGICZNEGO (GIA)

Duża ilość diamentów z Argyle jest klasyfikowana przez GIA.

Klasyfikacja GIA stosowana do różowych diamentów z Argyle jest odrębną i niezależną oceną związana z każdym kamieniem. Nie odnosi sie do klasyfikacji i certyfikacji z Argyle, ma własne niezależne normy. Oferuje dodatkowy poziom oficjalnego uznania i gwarancji – co jest ważnym elementem sprzedaży.

Klasyfikacja GIA jest oparta na czterech kolorach intensywności; Jasny, Fantazyjny, Intensywny i Jaskrawy. Diamenty w przedziale “jasny” sa bardziej przystępne cenowo. Jaskrawe są najdroższe.

Źródło światła i tło mogą znacząco wpływać na wygład koloru. Dlatego GIA ocenia diament w standartowych warunkach. Osoby oceniające wpisują swoje niezależne opinie do systemu GIA. Kolor zostaje określony gdy jest ustalona wystarczająca ilość tych samych opini.

Imitacja różowego diamentu

RZEMIOSŁO

 Proces przygotowania różowych diamentów na sprzedaż jest bardzo wyspecjalizowany. Zespół wysoko wykwalifikowanych rzemieślników omawia najpierw  jak najlepiej wydobyć blask i kolor kamienia zależnie od kształtu. Znaczenie ich decyzji nie może być niedoceniane, ponieważ cięcia mogą wpływać na iskrzenie się/ brylancję oraz ogień diamentu. Kolor może być utracony jeżeli źle wyszlifuje się diament.

Różowe diamenty uważa sie za najtrudniejsze do oszlifowania. Jeden rzemieślnik określił szlifowanie różowych diamentów jako podobne do ciecia sękatego drewna – w przeciwieństwie do białych diamentów, których szlifowanie porównał do krojenia masła. Potrzeba wielu lat doświadczeń w szlifowaniu diamentów aby moc oszlifować różowy diament.

COROCZNA OFERTA ARGYLE

 Od 1985 roku najbardziej wyjątkowe diamenty z Argyle sa sprzedawane na corocznej aukcji która objeżdża cały świat. Kamienie nie są publicznie dostępne dla przeciętnego nabywcy. Jest to najbardziej ekskluzywna aukcja diamentów na świecie. Najlepsze 40-60 diamentów jest ujawniana podczas prywatnych pokazów na całym świecie gdzie potencjalni nabywcy składają oferty. Każdy diament ma cenę minimalna. Wygrywający oferenci uzyskują diament.

Różowe diamenty mają zazwyczaj ponad pół karata. Wykwalifikowani rzemieślnicy z kopalni Argyle ustalają ich kształt i szlifują je. Potem diament jest klasyfikowany przez dwa niezależne laboratoria.

Na jeden milion karatów nieoszlifowanego diamentu produkowanego w kopalni tylko jeden oszlifowany karat jest wystawiany na sprzedaż w przetargu.

0.50 karatowy diament w szlifie oktagon


SPECYFIKA

 Charakterystyka: Ciśnienie na strukturze sieci krystalicznej różowych diamentów spowodowane przez ziemskie siły natury, nie tylko tworzy ich zonalność koloru. Również powoduje, ze posiadają naturalne oznaczenia lub cechy.

Warianty kolorystyczne: Różowe diamenty z Argyle maja skale kolorów ze względu na fakt, ze są w 100 % naturalne i nie były zmieniane w żaden sposób. Sa one klasyfikowane z uwzględnieniem wyjątkowości ich koloru i odpowiednio wyceniane.

Wartość: Różowe diamenty z Argyle sa znacznie bardziej wartościowe niz. białe diamenty, ze względu na ich wyjątkowość i rzadkość. Wszystkie różowe diamenty z Argyle sa niezależnie klasyfikowane i odpowiednio wycenione. Różowe diamenty z Argyle sprzedaje sie za ponad miliona dolarów za karat.

Konflikt: Kopalnia Argyle gwarantuje, że wydobywane z niej diamenty nie są związane z gorszymi warunkami pracy lub praktykami środowiskowymi. Jest to ważne dla wielu kupujących.

Zakup różowych diamentów: Kupno różowego diamentu z Argyle wymaga znaczącej inwestycji walutowej. Niektórzy kupujący będą rozglądać się za diamentem, który najbardziej odpowiada ich stylowi

– jednak każdy kamień jest zupełnie wyjątkowy i nie powinno się ich porównywać w kontekście: „lepszy – gorszy”.

para różowych diamentów w szlifie łezka o łącznej wadze ponad karata


RZUT OKA NA STATYSTYKI

Spośród około 20 milionów karatów nieoszlifowanych diamentów wyprodukowanych rocznie, mniej niż 0,1% jest różowych.

Kopalnia Argyle produkuje około 20% światowych zasobów naturalnych, nieoszlifowanych diamentów.

Kopalnia Argyle dostarcza około 90% światowego wydobycia różowych diamentów.

Całoroczna produkcja różowych diamentów o masie ponad pół karata zmieściłaby sie w filiżance a większe fioletowe diamenty ledwo wypełniłyby naparstek…

Na każdy milion karatów nieoszlifowanych diamentów produkowanych w kopalni Argyle, tylko jeden karat oszlifowanych jest oferowany do sprzedaży podczas aukcji.

Koniec życia kopalni jest szacowany około 2019 roku choć w ostatnim czasie po przekształceniu kopalni z „open pit mine” w wydobywającą głównie pod ziemią termin ten może przesunąć się nawet o dekadę.

 RZADKOŚĆ, PIĘKNO I LUKSUS

Kopalnia różowych diamentów Argyle znana jest jako mająca najbardziej skoncentrowaną formę bogactwa na Ziemi.

Różowe diamenty z Argyle są jednymi z najrzadszych ze wszystkich diamentów. A z upływem czasu stają się jeszcze rzadsze w związku z faktem wyczerpywania się ich zasobów.

 

Różowy diament z Argyle jest wyrazem rzadkości, piękna i luksusu.

w oparciu o: Argyle Training Manual, www.argylepinkdiamonds.com.au

Pierścionek Walentynkowy z Niebieskim Diamentem za kilkaset złotych, który przetrwa wieczność czy standardowy Bukiet Róż?..


Pamiętacie jak boska Marilyn Monroe śpiewała w „Gentelmen Prefer Blondes / Mężczyźni Wolą Blondynki”:

„Diamonds Are A Girl’s Best Friends..”

Pewnie pamiętacie – a słynny slogan reklamowy grupy De Beers:

„Diamonds Are Forever / Diamenty Są Wieczne”

po którym zatytułowano jeden z filmów o Jamesie Bondzie?..

To też pewnie pamiętacie..

To, że slogan, sloganowi nierówny to wszyscy doskonale wiemy ale akurat ten został okrzyknięty w roku 1999, najlepszym sloganem reklamowym XX wieku przez prestiżowy magazyn branży reklamowej Advertising Age.. A poza tym, że świetnie brzmi jest to po prostu prawda – Diamenty są Wieczne

A z faktem, iż diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety nikt z Panów chyba dyskutować nie będzie..

Zbliżają się Walentynki i jak co roku będziesz się zastanawiać co Jej kupić aby nie wypaść blado ani nie powtarzać pomysłu sprzed roku lub tak jak wszyscy dookoła dać Jej mniejszy lub większy może nawet piękny bukiet (te bogate i piękne do tanich nie należą) podobno ulubionych często w tej sprzyjającej aurze pogodowej przemarzniętych kwiatów, który wytrzyma maksymalnie kilka dni w wazonie..

Więc może warto zadać sobie pytanie czy nie lepiej zainwestować w to jest ponadczasowe – tak jak chciałbyś, zresztą widzieć Wasze uczucie – niż kopiować ogólny trend i to co było już wcześniej – nie raz, i nie dwa..

Zresztą jeśli masz wątpliwości, zapytaj koleżanki z pracy, siostry, mamy lub szwagierki czy wolałaby najbogatszy bukiet kwiatów czy najtańszy pierścionek z kolorowym diamentem..

Decyzję podejmiesz sam – w końcu jesteś dorosły..

Czy wiecie, że prawie wszystkie Słynne i Najsłynniejsze Diamenty należą do grupy Kolorowych Diamentów Fantazyjnych?..

Pamiętacie Diament, który nosiła na sobie Audrey Hepburn podczas promocji filmu „Śniadanie u Tiffany’ego” – The Tiffany Yellow –  słynny i piękny, żółty diament fantazyjny oprawiony w broszkę z ptasim motywem, zaprojektowaną przez Jean’a Schlumberger’a w której pozostaje do dnia dzisiejszego?..

A fantazyjny niebieski diament “The Heart Of The Ocean” który miała na sobie i nic poza tym Kate Winslet w scenie kiedy nagą rysuje ją Leonardo Di Caprio w pamiętnym “Titanicu” Jamesa Camerona?.. Tak naprawdę nigdy nie istniał a inspiracją do „osadzenia” go w filmie były dwa inne bardzo słynne niebieskie diamenty fantazyjne: bliźniaczo podobny „The Heart of Eternity”  oraz najsłynniejszy z niebieskich diamentów i prawdopodobnie jeden z najsłynniejszych diamentów na świecie „The Hope”.


Jak myślicie, dlaczego James Cameron wizjoner kina, twórca „TERMINATORA” w/w „TITANICA” oraz absolutnie przełomowego „AVATARA” wybrał właśnie kolorowy diament fantazyjny na bohatera swojej opowieści?.. Bo jest wyjątkowy, niepowtarzalny i baaaardzo rzadko spotykany.

Czy niektórzy z was pamiętają rozdanie Oscarów z 2002 roku, kiedy to Halle Berry odebrała swoją zasłużoną statuetkę za rewelacyjną i pikantną rolę główną w świetnym „MONSTER”S BALL / Czekając na Wyrok”?.. Miała wtedy na sobie pierścionek z najsłynniejszym jaskrawo

pomarańczowym diamentem fantazyjnym The Pumpkin Diamond, ważącym jedyne 5.54ct – myślicie, iż założyła go przypadkowo, że nie wybierała starannie wśród innych diamentów aby pozostać przy tym wyróżniającym się spośród stanowiących około 95% rynku bezbarwnych diamentów, niezwykłym fantazyjnym pomarańczowym diamencie?..

Czy niektórzy z was kojarzą jaki naszyjnik miała na sobie otwierająca wystawę The Splendor of Diamonds zorganizowaną przez  Instytuty Smithsona największy na świecie kompleks muzeów i ośrodków edukacyjnych, aktorka Jenna Elfman znana między innymi ze świetnej komedii Edwarda Nortona „KEEPING THE FAITH / ZAKAZANY OWOC”?..

Otóż był to największy znany na świecie jaskrawy różowy diament fantazyjny – The Steinmetz Pink, nie bezbarwna Gwiazda Millenium / The Millenium Star drugi co do wielkości największy znany oszlifowany bezbarwny diament w najwyższym stopniu bezbarwności – kolorze D, wolny od skaz wewnętrznych jak i zewnętrznych, ważący imponujące 203.04ct, który także był częścią wystawy ale przez porównanie ponad 3 razy lżejszy, bo ważący 59.60ct choć nic mniej imponujący The Steinmetz Pink, czego dowodem jest wybór Jenny Elfman.. Nawiasem mówiąc JEDYNYM!! Bezbarwnym diamentem będącym częścią słynnej wystawy The Splendor of Diamonds wciąż pokazywanej w najsłynniejszych na świecie muzeach takich jak: Simphson’s National Museum of Natural History, jest w/w Millenium Star – wszystkie pozostałe to Kolorowe Fantazyjne Diamenty Naturalne!!

Lista Słynnych i Najsłynniejszych Diamentów jest całkiem długa – ale tylko kilka z nich to te stanowiące większość rynku Jubilerskiego, diamenty bezbarwne takie jak Cullinnan czy Orloff..

 

 

Kolorowe Diamenty Fantazyjne jako nisza i przyszłość Przemysłu Diamentowego i Rynku Jubilerskiego

Kolorowe diamenty Fantazyjne stanowią zaledwie mały procent Światowego Rynku Jubilerskiego (około 3% – 5%) i w związku z tym tworzą absolutnie wyjątkową niszę adresowana do nadzwyczaj wyjątkowych klientów, którzy po pierwsze w ogóle zdają sobie sprawę z ich istnienia (większość ludzi posiadających biżuterię diamentową nie wie, że diamenty mogą występować we wszystkich kolorach tęczy!!)  i pragną nabyć kamień niezwykle rzadki i jedyny w swoim rodzaju, posiadający w sobie mgiełkę tajemnicy i nie przypominający na pierwszy rzut oka zwykłego szkiełka albo innej cyrkonii wartej 50 groszy – bo jaki jest sens posiadania drogiego diamentu, który wygląda jak jego nic nie warta imitacja – kto z nas na co dzień i w sytuacjach towarzyskich będzie przyglądał się pierścionkowi na palcu z odległości mniejszej niż 50 centymetrów?.. A wykwalifikowany rzeczoznawca lub dyplomowany ekspert diamentów może rozpoznać tego typu imitację TYLKO przez aplantyczno-achromatyczną lupę o 10-cio krotnym powiększeniu, podpierając się dodatkowymi, bardzo zaawansowanymi testami, zwłaszcza  kiedy kamień jest oprawiony i nie można go zważyć – co się najczęściej zdarza. .

W świetle faktu, iż jeden z największych na świecie producentów syntetycznych diamentów, firma Gemesis Corp. rozpoczęła produkcję na masową skalę syntetycznych diamentów bezbarwnych metodą CVD (Chemical Vapour Deposition) – metoda chemicznego osadzania z pary gazowej, w efekcie czego możemy się już wkrótce spodziewać iż rynek jubilerski zaleje fala wysokiej jakości tanich bezbarwnych diamentów syntetycznych, których wyprodukowanie jest dużo tańsze niż stworzenie kolorowych diamentów syntetycznych metodą HPHT (Hight Pressure High Temperature) wysokie ciśnienie, wysoka temperatura.

pierscionki z kolorowymi diamentami fantazyjnymi

Stanowiące olbrzymią większość rynku diamenty bezbarwne potocznie nazywane białymi mogą stać się tak popularne, że aż wręcz pospolite tym bardziej, iż koszt ich produkcji jest naprawdę niski zwłaszcza przez porównanie do kosztu wydobycia diamentów naturalnych, a tym bardziej tych Najrzadszych czyli Fantazyjnych Diamentów Kolorowych.. Dlatego też sztuczne utrzymywanie wysokiej ceny bezbarwnych diamentów syntetycznych oraz inne manipulacje tak często praktykowane wcześniej na rynku diamentowym przez grupę De Beers, która też posiada zaplecze do ich produkcji nie będzie jednak możliwe na dłuższą metę..

Na szczęście..Jak już wcześniej wspomnieliśmy Kolorowe Diamenty Fantazyjne są dużo rzadziej spotykanym dzieckiem naszej matki natury przez co bardziej pożądanym przez znawców i kolekcjonerów – co niezbicie potwierdza fakt, że prawie wszystkie słynne i najsłynniejsze diamenty są kolorowe, jak na przykład Tiffany Yellow – przez to droższymi i wciąż nabierającymi coraz większej wartości, czyli w skrócie – bardzo dobrą inwestycją – zwłaszcza emocjonalną..

  • CZY PIERŚCIONEK Z KOLOROWYM DIAMENTEM W KOLORZE OCZU NASZEJ WYBRANKI nie jest pierścionkiem skrojonym na miarę i dzięki temu rewelacyjną inwestycją w Jej emocje?.
  • DOBRA INWESTYCJA EMOCJONALNA
  • PIERŚCIONEK Z DIAMENTEM SKROJONY NA MIARĘ

Jakość diamentów bezbarwnych oceniamy  według kryteriów 4C:

  • -CLARITY czyli Czystość
  • -CUT czyli Szlif (typ / rodzaj / jakość wykończenia)
  • – CARAT czyli Masa
  • – COLOUR czyli Kolor

Ten ostatni to względny stopień bezbarwności, która jest mniej lub bardziej standardowa (95% rynku) natomiast jeśli chodzi o Kolorowe Diamenty Fantazyjne ich barwa jest absolutnie unikatowa i niestandardowa!!

Proponujemy zadać sobie pytanie:

– Jak Państwo myślą , czy Kobiety chcą otrzymać w prezencie pierścionek z diamentem absolutnie porównywalny z innymi pierścionkami swoich koleżanek, czy może wolą diament absolutnie wyjątkowy bo w KOLORZE JEJ OCZU W KTÓRYCH SIĘ ZAKOCHALIŚMY?..

  • KUP PIERŚCIONEK Z DIAMENTEM FANTAZYJNYM W KOLORZE JEJ OCZU

Jak wszyscy wiemy wszystkie mody i fale popularności osiągają krytyczne punkty przesytu i to jest moment kiedy zaczynamy szukać czegoś innego, wyjątkowego.

  • NADCHODZI CZAS KOLOROWYCH DIAMENTÓW FANTAZYJNYCH..